U bent hier: HOME > Toernooien > Wintermorgen > Reglement

Belangrijk nieuws

  • Geen belangrijk nieuws gevonden.

Sponsors
Activiteiten

  • Geen activiteiten gevonden.

Reglement Wintermorgencompetitie (WMC)

Huishoudelijk reglement

1. Er wordt gespeeld volgens de officiŽle Nevobo-regels behoudens de onder punt 2,3 en 4 genoemde afwijkingen  in dit reglement.
2. De wedstrijden bestaan uit 3 sets met een maximale speeltijd van 50 min. Per gewonnen set krijgt men 1  punt.
3. De set is afgelopen als een team 25 punten heeft gescoord, 2 punten verschil is dus niet nodig.
4. De middenlijn mag niet worden aangeraakt.
5. Elk team zorgt voor een scheidsrechter en teller (die de scheidsrechter eventueel behulpzaam is bij In  en/of uit ballen).
6. De deelnemende teams dienen een kwartier voor aanvang van hun wedstrijd speelklaar aanwezig te zijn in de  zaal.
7. De spelers van de teams, worden geacht behulpzaam te zijn bij het opbouwen van de velden voor en het  opruimen na afloop van de wedstrijden.
8. De wedstrijdformulieren dienen na de wedstrijd door beide teams en de scheidsrechter ondertekend te worden.
9. Bij aanvang van de wedstrijd en gedurende de gehele wedstrijd moeten per team minimaal 6 spelers meespelen.  Hier mag 4 wedstrijden van worden afgeweken door met 5 spelers te spelen. indien een team vaker van dit  punt  afwijkt, zal er voor iedere wedstrijd 1 punt in mindering worden gebracht.
10. Een team dat zich heeft afgemeld, of een team dat 15 minuten na de officiŽle aanvangstijd van de wedstrijd  niet met minimaal 5 spelers aanwezig is of in het geheel niet is opgekomen krijgt 3 winstpunten in  mindering. De  wedstrijd wordt op een door de wedstrijdleiding te bepalen tijdstip alsnog gespeeld, indien  de uitslag van deze  wedstrijd nog belangrijk is voor de stand.
11. Indien een team geen scheidsrechter en teller voor de aangewezen wedstrijd levert krijgt dit team 2  wedstrijdpunten in mindering.
12. De beslissingen van de scheidsrechters zijn onherroepelijk.
13. In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.
14. Spelers(sters) mogen alleen deelnemen aan de WMC-competitie voor het team waarvoor zij zijn opgegeven  d.m.v. een team-opgave formulier of een bij de wedstrijdleiding te verkrijgen "opgaveformulier nieuw lid".
15. De bal mag niet met de voet gespeeld worden.

 

Algemeen reglement

1. De leden van de toernooicommissie, belast met de organisatie van de WMC, vallen onder verantwoording van  het bestuur van V.C. Terraveen Forzato Combinatie, te Odiliapeel.
2. Scheidsrechters worden aangewezen door de toernooicommissie.
3. De teams ontvangen elk een exemplaar van het competitie programma. Wijzigingen kunnen uitsluitend door de  toernooicommissie worden aangebracht en zullen minimaal 8 dagen van te voren schriftelijk kenbaar gemaakt  worden  aan de betrokkenen.
4. Uniforme kleding wordt ten zeerste op prijs gesteld.
5. De team-samenstelling kan zowel dames, heren of gemengd zijn met een minimumleeftijd van 16 jaar.
6. Deelnemers(sters) aan de WMC mogen indien zij ook deelnemen aan de Nevobocompetitie ten hoogste 2e klasse   niveau spelen in de Nevobocompetitie.
7. In afwijking van punt 6 mag iedere persoon die de leeftijd heeft bereikt van 40, sowieso meedoen aan de  WMC.
8. De winnaar van de WMC ontvangt een wisselbeker geschonken door Stichting Terra Victa Odiliapeel.
9. De toernooicommissie van V.C. Terraveen Forzato Combinatie is belast met het toezicht op en het naleven van  de voorschriften in de wedstrijdzaal.
10. Eventuele schade aan inboedel of gebouwen wordt in zijn geheel verhaald op de betreffende deelnemer(-ster).
11. Het bestuur van V.C. Terraveen Forzato Combinatie stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele nadelige  gevolgen van deelname aan de WMC.
12. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de toernooicommissie van V.C. Terraveen Forzato  Combinatie