U bent hier: HOME > Over ons > Wie zijn we > Geschiedenis

Belangrijk nieuws

  • Geen belangrijk nieuws gevonden.

Sponsors
Activiteiten

  • Geen activiteiten gevonden.

Geschiedenis

Volleybalvereniging Terraveen Forzato Combinatie is ontstaan door een fusie van  Forzato uit Venhorst met Terraveen uit Odiliapeel. In 2000 werd deze samensmelting goedgekeurd door de ledenvergaderingen van beide verenigingen die op dat moment respectievelijk bijna 25 en ruim 40 jaar bestonden.


Volleybalvereniging Forzato


Een aantal jonge Venhorstenaren vonden het toenmalige sportaanbod in Venhorst te klein en wilde in 1978 een volleybalvereniging opstarten. Na een oproep in het plaatselijke weekblad 'Nieuws rondom de kei van Venhorst' werd een oprichtingsvergadering gehouden bij Rita van den Elzen, een van de initiatiefneemsters. De oprichters noemden hun club 'Forzato', een term uit de muziekwereld die '(plotseling) sterker worden' betekent. Verder werden de clubkleuren vastgesteld. De volleyballers gingen spelen in een wit shirt met een zwarte broek. Later zou vanwege een praktisch probleem met de leverancier nog een vleugje rood aan het shirt worden toegevoegd.

Omdat de jonge club te weinig volwassen leden telde en derhalve wettelijk gezien geen vereniging kon oprichten, werd aansluiting gezocht met een groep volwassenen die al jaren op recreatieve basis volleybalde.

Er werd besloten om de nieuwe vereniging aan te melden bij de Nederlandse Volleybal Bond (NeVoBo) om zo verzekerd te zijn van een goed georganiseerde competitie voor de startende (jeugd)leden. De recreanten bleven overigens gewoon in hun winteravondcompetities te Boekel en Gemert spelen.

De club groeide snel en bestond al gauw uit zo'n 100 leden. In de beginjaren waren alle ogen gericht op het eerste damesteam, dat maar liefst twee keer promoveerde en jarenlang in de tweede klasse een rol van betekenis speelde.

Later werd de rol van vlaggenschip met verve overgenomen door het eerste herenteam, dat voor een groot gedeelte bestond uit het jongensteam van net na de oprichting. Dit team wist in 1992 kampioen te worden en te promoveren naar de eerste klasse en zou tot aan de fusie met Terraveen op dat niveau blijven spelen. Legendarisch was de kampioenswedstrijd in de gymzaal te Venhorst, waar op een vrijdagavond meer dan 70 mensen keken naar de verrichtingen van Heren 1.

Bij het tienjarig jubileum in 1988 wilden Rob Vesters en William van Grinsven een reŁnietoernooi organiseren. Ondanks gezonde terughoudendheid in het bestuur werd het reŁnietoernooi een sportief en financieel succes. Dit toernooi zou uitgroeien tot een jaarlijks terugkerend tweedaags internationaal volleybaltoernooi met deelnemers uit Nederland, BelgiŽ en Engeland. Een van de hoogtepunten op dit toernooi was ongetwijfeld het optreden van de Band Zonder Banaan. Deze band bewees voor het eerst dat het ook buiten haar eigen dorp Volkel het publiek uitstekend kon vermaken en had zo met succes een eerste stap op weg naar landelijke bekendheid gezet.

Een gebrek aan voldoende jeugdleden om de toekomst van Forzato veilig te kunnen stellen noopte het toenmalige bestuur aan het einde van de vorige eeuw na te denken over alternatieven om het volleybal in Venhorst te kunnen blijven waarborgen. Na een gedegen onderzoek van bijna twee jaar werd in 2000 gefuseerd met volleybalclub Terraveen uit Odiliapeel. De huidige club Terraveen Forzato Combinatie telt ruim 300 leden en speelt al dan niet toevallig in de kleurencombinatie waarmee Forzato vanaf de jaren '80 de Brabantse volleybalvelden onveilig maakte.

(Bron: Van woestenij naar Venhorst, 2007)

Volleybalvereniging Terraveen


Geschiedenis Terraveen
De oorsprong van Terraveen ligt bij de bosrandjongeren van het jaar 1959.
Een aantal meiden van 11 tot 20 jaar kwamen in het voorjaar van 1959 een aantal keren per week bij elkaar aan de bosrand gelegen aan de Rechtestraat om een partijtje te hockeyen. Denk nou niet dat zij voorzien waren van mooie hockeysticks, goals of wat daar zoal bij komt kijken. Wilde je meespelen dan ging je de bossen in, op zoek naar een stuk hout  - liefst een beetje rond van onder zodat je de bal wat beter kon raken. De goals waren twee truien en dan kon het spel beginnen.

In Odiliapeel was geen sportclub voor meiden. Voetbal was voor de jongens. Waren je ouders boer, dan mocht je bij de KPJ en dan was er nog de fanfare, maar dat had niets met sport te maken. Men vond dat er toch zoiets als een hockeyclubje opgericht moest worden. Bij kapelaan Vollaers gingen men advies vragen wat er zoal kwam kijken bij de oprichting van een club. Kapelaan Vollaers vond echter dat de aanschaf van sticks en goals te duur zou worden voor de ouders. Waarom geen volleybalclub oprichten? Dan heb je alleen een bal en een net nodig. Op het weitje waar nu de bejaardenwoningen staan (aan de Papaverstraat/Beukenlaan) zet je twee palen in de grond, strooit wat wit zand voor de belijning en je kunt beginnen.

Op 29 oktober 1959 werd ons clubje opgericht en telde 14 leden. Kapelaan Vollaers werd voorzitter, secretaris en penningmeester tegelijk. Vollaers regelde een trainer in de persoon van Wim Hendriks, gelegerd op vliegbasis Volkel. In de winter verkasten we naar het zaaltje in het patronaat, waar nu het jeugdhonk gevestigd is. In 1960 werd ons clubje uitgebreid met jongens. In de beginjaren toen wij nog geen speelzaal in Odiliapeel hadden werden de uit- en thuiswedstrijden op dezelfde dag bij de tegenstander gespeeld. In 1963 kregen we het gymzaaltje in het gemeenschapshuis Terra Victa als thuisbasis. De zaal was wel te klein maar de bond keurde het goed. Wat een verrijking! We speelden voor het eerst thuiswedstrijden! De bond keurde rond 1975 het sportzaaltje echter af en we moesten weer verkassen naar de Wervel in Volkel. In  het seizoen 1992-1993 werd de huidige accommodatie, gemeenschapshuis Terra Victa, gebouwd en kregen we de beschikking over twee zaaldelen. Vanaf oktober 1993 spelen we onze thuiswedstrijden weer in Odiliapeel.

Het ledenaantal groeide gestaag. In 1980 telden we 80 leden, in 1987 ruim 140 leden en in 1999 liefst 200 leden. Ellen Schaap werd in 1982 ons 100e lid en Rutger van Ras in 1999 het 200e.

Op initiatief van Forzato hadden vanaf 1998 enkele gesprekken plaatsgevonden tussen de besturen van Terraveen en Forzato om een fusie aan te gaan. Het bleek voor Forzato steeds moeilijker om de competitieteams volledig te bezetten, met name omdat er geen opvolging meer was vanuit de jeugdteams. Terraveen had van oudsher een sterke jeugdafdeling, dus een fusie met Terraveen lag voor Forzato voor de hand.

Op 14 september 2000 werd in een vergadering de fusie bekrachtigd door de leden van beide clubs. Beide clubs hechtten veel waarde aan hun oorspronkelijke naam.
Na veel overleg werd uiteindelijk gekozen voor: VC Terraveen Forzato Combinatie.

Snel na de fusie begroetten we 2001 ons 300e lid (Rody van Haren). Sindsdien zijn we rond de 300 leden blijven schommelen.