U bent hier: HOME > Over ons > Vrienden van .. > Club van 25

Belangrijk nieuws

  • Geen belangrijk nieuws gevonden.

Sponsors
Activiteiten

  • Geen activiteiten gevonden.

  Beste leden van de Terraveen Forzato Combinatie,

Op onze site kun je uitgebreid informatie vinden over onze club van 25, die al weer 6 jaar bestaat. In die jaren hebben we reeds diverse bestedingsdoelen ondersteund.
Eindelijk kan de club van 25 weer van zich laten spreken: op dit moment zijn we bezig om voor alle scheidsrechters van onze vereniging een wit polo-shirt aan te schaffen met daarop ook het logo van onze vereniging. De shirts blijven eigendom van de vereniging en worden aan de scheidsrechters in bruikleen gegeven.
Ons leek dit een mooi bestedingsdoel; de scheidsrechters hoeven niet zelf in de buidel te tasten en wij ondersteunen hen op deze manier bij het uitvoeren van deze vrijwillige en voor de vereniging belangrijke taak.
Wij hopen tijdens het eerste thuisprogramma op 10 januari de nieuwe polo’s te kunnen overhandigen, maar gezien de drukte van de komende feestdagen kan het zijn dat dit 24 januari wordt.

Nieuwe leden voor onze club van 25 zijn van harte welkom.
Komende maand wordt voor de meeste leden via een automatische incasso de contributie van het seizoen 2008/2009 geïnd. Hierbij het verzoek aan de andere leden om voor 15 januari 2009, weer 25 euro over te maken naar bankrekeningnummer 17.49.38.853, ten name van Club van 25, Terraveen Forzato Combinatie.
Wil je alsnog in bezit komen van een automatische machtiging of wil je het lidmaatschap beëindigen, neem dan contact op met Ben Zwanenburg.
Voor nieuwe bestedingsdoelen kun je je wenden tot Ben zwanenburg, Mat Reinen of John Hermans.


Wat is de club van 25?

De club van 25 is een groepje mensen die de vereniging een warm hart toe dragen. Dit hoeven niet perse leden van de vereniging te zijn, maar het mogen ook “externen” zijn. Jaarlijks doneren zij 25 euro. (Vandaar de naam, club van 25). De club van 25 bestaat nu zo’n jaar of vijf.

In Sporthal Terra-Victa hangt een groot rood bord met daarop de namen van diegenen die hieraan mee doen. De club van 25 staat los van de vereniging en hoeft in principe geen (financiele) verantwoording  aan het bestuur af te leggen. Wel is het zo dat uit praktische overwegingen de ontvangsten en betalingen door de penningmeester van de vereniging verricht worden.

 

Wat gebeurt er met de binnengekomen giften?

De gelden die beschikbaar zijn worden besteed aan dingen die normaliter niet door de verenigingsfinanciën gedekt worden. De diverse commissies binnen onze vereniging kunnen daarvoor een verzoek doen c.q. een aanvraag indienen als zij een idee hebben.

Dit verzoek dienen zij in bij de club van 25 (Ben Zwanenburg, John Hermans, Mat Reinen),

waarna er na rijp beraad, onder het genot van één of meerdere consumpties een (meestal) positief advies wordt afgegeven.

Om jullie een indruk te geven van de besteding van de gelden: sweaters, die door de coaches tijdens de mini-toernooien worden gedragen; aanschaf van een muziekinstallatie die bij de thuiswedstrijden voor de nodige muzikale ondersteuning zorgt tijdens de warming-up; aankoop polo-shirts en caps voor de leden van de toernooicommissie zodat zij altijd en overal herkenbaar zijn. Etc. etc.

 

Zoals jullie merken, een divers aantal mogelijkheden. Dus voor diegenen binnen een commissie die een idee hebben wat door de vereniging niet financieel ondersteund wordt,

Schroom niet en kom naar de club van 25. Wellicht is er dan een oplossing mogelijk!

 

De club van 25,

Ben Zwanenburg

John Hermans

Mat Reinen